Αύγουστος στην Αθήνα: Πριν έναν αιώνα και σήμερα.

Ανατρέχοντας την ιστορία της Αθήνας τα τελευταία 100 χρόνια περίπου, διαπιστώνει κανείς ένα χαρακτηριστικό της που παραμένει σταθερό στην πορεία του χρόνου και δεν είναι άλλο από την ζωντάνια της πόλης.

 

Συνέχεια ανάγνωσης «Αύγουστος στην Αθήνα: Πριν έναν αιώνα και σήμερα.»