Εδώ βρίσκεται η ελληνική παραλία που έγινε διάσημη λόγω του διαφημιστικού σποτ.

Η παραλία κατά πάσα πιθανότητα είναι η Μεγάλη Άμμος

κοντά στο Μαρμαρι στην Εύβοια.